Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN

Địa chỉ: 488A Hà Huy Giáp, Phường Thạch Lộc, Quận 12, TP, Hồ Chí Minh

Email : diaocvanxuan@gmail.com

Webside : diaocvanxuan.com.vn

Điện thoại: (08) 38 919 061  –  Số Fax : (08) 37 163 936