Hình cập nhật Vạn Xuân Land Dream Home 1 ngày 09/09/2017.

 

 

Từng căn nhà phố tại Vạn Xuân luôn được đúc tường riêng móng riêng, móng ép cọc bê tông rất kiên cố, đảm bảo được sự vững chắc trong từng căn nhà