Văn Hóa Công Ty

HỌP THƯỜNG KỲ TỔNG KẾT QUÝ 1 NĂM 2016

Ngày 25/04/2016 Công ty cổ phần Địa Ốc Vạn Xuân Tổ chức cuộc họp thường kỳ, đồng thời tổng kết – đánh giá kết quả của quý 1 năm 2016. Quý 1 năm 2016 đánh dấu sự ra mắt của dòng sản phẩm VX Home , đầu tháng 3 năm 2016 VX Home TX31 được công ty Cổ Phần Địa …

Chi tiết